Notícies

La Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM) busca una persona de perfil administratiu per a coordinar la gestió administrativa i econòmica de les associacions que conformen aquesta entitat. TASQUES A REALITZAR –       Elaboració de pressupostos, balanç anual i cash flow –      ...