OFERTA DE TREBALL: Personal administratiu

OFERTA DE TREBALL: Personal administratiu


La Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM) busca una persona de perfil administratiu per a coordinar la gestió administrativa i econòmica de les associacions que conformen aquesta entitat.

TASQUES A REALITZAR

–       Elaboració de pressupostos, balanç anual i cash flow

–       Control de facturació i pagament de factures

–       Sol·licitud i gestió de préstecs, crèdits i avals bancaris

–       Gestió de subvencions: sol·licitud, seguiment i justificació

–       Control de quotes dels membres de les associacions

–       Tràmits administratius de les associacions a través de seu electrònica

–       Interlocució amb gestoria

QUÈ OFERIM

–       Contracte: OFICAL 1ª ADMINISTRATIU/VA segons el coveni col.lectiu d’Oficines i Despatxos (provincia València)

–       Mitja jornada (20 hores) amb possibilitat d’augment a jornada completa.

–       Incorporació immediata.

–       Presencial.

–       Període de prova segons conveni.

RETRIBUCIÓ

A concretar segons l’experiència

REQUISITS

–       Estudis mínims de cicle superior en gestió comptable i financera o similar. Es valoraran estudis superiors.

–       3 anys mínim d’experiència en lloc d’administració en empreses o associacions del sector cultural.

–       Experiència en gestió de subvencions

–       Alt nivell de redacció en castellà i valencià (nivell C)

–       Domini del Microsoft Office i de plataformes de gestió de facturació

Data límit d’enviament CV i carta de motivació (150 paraules) el 20/03/2022

Mail de contacte: produccio@firatrovam.com